[Media Photo] Kim Hyung Jun ~ SBS TV “The Show” Cross The Line Performans Fotoğrafları [01.09.2015]

20150901_1441110050_10081600_1 20150901_1441110109_48960900_1 1441111605_971808 1441111636_971809 201509012109302010_1 201509012159776653_55e5a14df09df 201509012159779741_55e5a15b15648 201509012200779668_55e5a167802c1 2015090101000118600005821 2015090121302739979_1 2015090121315444795_1 2015090121324548478_1

´ÞÄÞÇÑ ¹éÇã±×. SS501 ±èÇüÁßÀÌ1ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï »ó¾Ïµ¿ SBSÇÁ¸®ÁòŸ¿ö¿¡¼­ »ý¹æ¼ÛÀ¸·Î ¿­¸° SBS MTV ¡®´õ¼î ½ÃÁð4¡¯(ÀÌÇÏ ´õ¼î)¿¡¼­ È­·ÁÇÑ °ø¿¬À» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù.  À̳¯ '´õ¼î ½ÃÁð4'¿¡´Â ºò½ºLR(·¹¿À, ¶óºñ)À» ºñ·ÔÇØ ±èÇüÁØ, ½ºÅ×ÆÄ´Ï, ÁÖ´Ï¿¤, ¿©ÀÚÄ£±¸(¼Ò¿ø, ¿¹¸°, ÀºÇÏ, À¯ÁÖ, ½Åºñ, ¾öÁö), º¥, ¼Ò³ª¹«(¼ö¹Î, ¹ÎÀç, µð¾Ö³ª, ³ªÇö, ÀÇÁø, ÇÏÀ̵ð, ´º½ã), ¿¡ÀÌÇÁ¸±(¼Ò¹Î, ä¿ø, ÇöÁÖ, ³ªÀº, ¿¹³ª, Áø¼Ö), µòµò, ¸¶À̺ñ(ÁÖ°æ, ÈñÁÖ, À¯Á¤, ¹®Èñ, Áö¿ø), ºñÆ®À©(¼±Çõ, ¿µÁ¶, Á¤ÇÏ, À±ÈÄ, ¼ºÈ£), ¿¬ºÐÈ«, Ä¥ÇгâÀϹÝ(¹é¼¼Èñ, °­¹ÎÁÖ, ½ÅÀ̶û, ±Ç¼ÒÁ¤, ÇѺû³ª, À¯È­, °íÀº½Ç), À¯´ÏÄÜ(À§´Ï, À¯Áø, ·ç¹Ì, °¡¿µ, »ø¸®), Àº°¡Àº, ³ñÄÉÀÌ, Ç÷¡½¬(³ª·¡, ¼ö¾Æ, ¿¹Áö, °í¿î) µîÀÌ Ã⿬Çß´Ù.

´ÞÄÞÇÑ ¹éÇã±×.
SS501 ±èÇüÁßÀÌ1ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï »ó¾Ïµ¿ SBSÇÁ¸®ÁòŸ¿ö¿¡¼­ »ý¹æ¼ÛÀ¸·Î ¿­¸° SBS MTV ¡®´õ¼î ½ÃÁð4¡¯(ÀÌÇÏ ´õ¼î)¿¡¼­ È­·ÁÇÑ °ø¿¬À» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù.
À̳¯ ‘´õ¼î ½ÃÁð4’¿¡´Â ºò½ºLR(·¹¿À, ¶óºñ)À» ºñ·ÔÇØ ±èÇüÁØ, ½ºÅ×ÆÄ´Ï, ÁÖ´Ï¿¤, ¿©ÀÚÄ£±¸(¼Ò¿ø, ¿¹¸°, ÀºÇÏ, À¯ÁÖ, ½Åºñ, ¾öÁö), º¥, ¼Ò³ª¹«(¼ö¹Î, ¹ÎÀç, µð¾Ö³ª, ³ªÇö, ÀÇÁø, ÇÏÀ̵ð, ´º½ã), ¿¡ÀÌÇÁ¸±(¼Ò¹Î, ä¿ø, ÇöÁÖ, ³ªÀº, ¿¹³ª, Áø¼Ö), µòµò, ¸¶À̺ñ(ÁÖ°æ, ÈñÁÖ, À¯Á¤, ¹®Èñ, Áö¿ø), ºñÆ®À©(¼±Çõ, ¿µÁ¶, Á¤ÇÏ, À±ÈÄ, ¼ºÈ£), ¿¬ºÐÈ«, Ä¥ÇгâÀϹÝ(¹é¼¼Èñ, °­¹ÎÁÖ, ½ÅÀ̶û, ±Ç¼ÒÁ¤, ÇѺû³ª, À¯È­, °íÀº½Ç), À¯´ÏÄÜ(À§´Ï, À¯Áø, ·ç¹Ì, °¡¿µ, »ø¸®), Àº°¡Àº, ³ñÄÉÀÌ, Ç÷¡½¬(³ª·¡, ¼ö¾Æ, ¿¹Áö, °í¿î) µîÀÌ Ã⿬Çß´Ù.

indir (1) indir

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s